Digitala Kallblodstravaren

Digital medlemstidning med reportage och nyhetsnotiser från kallblodssverige! Papperstidningen utkommer två gånger per år till dig som medlem, resterande innehåll kommer här. Redaktör för medlemstidningen Kallblodstravaren: B-O Månsson, Karlslundsvägen 5, 894 30 Själevad. Telefon 070-666 09 21. Mejl: b-o.mansson@solanget.travsport.se

{{item.Header}}

{{item.Introduction}}

{{item.NewsDate | formatdate}}