Årsstämma 2024

Riks-Sleipners Årsstämma kommer att hållas på Bergsåker lördag den 1 juni.


Tid: Stämman startar klockan 10.30, kaffe och macka från 10.00.
Plats: Bergsåkers travbana, publikplats Open Veranda.

Anmälda ombud från lokalavdelningarna får stämmohandlingarna utskickade senast 14 dagar innan stämman enligt stadgarna.

Vill du som medlem utan rösträtt deltaga på stämman så går det bra vid anmälan i förväg. Anmäl detta till sekreterare Linette webb@sleipner.org senast 17/5 så att vi kan beräkna sittplatser och lunch, meddela ev specialkost. Vid middagen går det bra att delta i mån av plats och , anmäl önskemål om detta på samma sätt. Medlem utan rösträtt bekostar sin egen mat.

Motioner ska vara Riks tillhanda senast den 1/5 och kan skickas via mail till webb@sleipner.org.

Publicerad fredag 19 april 2024. webb@sleipner.org