Rasbeskrivning


Utarbetat av Lars Öström (STC) och Sture Nohr (DNT)

Storlek

Genomsnittlig mankhöjd på avelsgodkända (kårade) hingstar är 154 cm med viss spridning, men bör på alla individer alltid vara minst 148 cm.

Färg / Tecken

Brun i alla nyanser är den vanligaste färgen men även svart och fux förekommer. De flesta andra färger som förekommer på häst, finns också på kallblodstravaren om än i beskedliga mängder. Några har inga tecken alls, men alla typer av tecken förekommer.

Exteriör

Kroppen sett från sidan karaktäriseras av att den är långlinjerad: Liggande bog, lång manke, relativt kort rygg och ett långt kors. Kroppen har massa och djup som gör att hästen inte uppfattas som ädel, men heller inte så massiv att den verkar tung.
Kallblodstravaren är inte lågställd i den mening att benen uppfattas som korta i förhållande till kroppens längd och djup.
Huvudet är kort, brett och uttrycksfullt. Halsen är brett ansatt.
Bröstet är inte brett.
Benen är korrekta och dimensionerade i förhållande till kroppen med markerade torra leder, korta skenor fram, något rak has och ej för korta kotben.
Hovarna är symetriska och inte platta.
Rikligt med tagel i pannlugg, man och svans och hovskägg är rastypiskt.
Könskaraktären är framträdande.

Rörelser

Rörelser i skritt och trav är taktmässiga, energiska och vägvinnande.

Temperament

Kallblodstravaren kännetecknas av samarbetsvilja.
Framåtanda i rörelserna är ett uttryck för rasens livliga temperament.


webb@sleipner.org