Bedömningsgrunder unghästvisning


Hur visningen går till

Då en häst skall mönstras för prisbedömning, premiering, kör eller försäljning, skall den visas upp i ett sådant skick och på ett sådant sätt att hästen gör sig själv och sin ägare rättvisa.

Vid premiering eller annan prisbedömning bör hästen vara i lagom hull och väl ryktad. Hovarna skall vara ordentligt rengjorda och verkade.

Vi mönstringen skall hästen vara försedd med betsel och tyglar. Hästens skötare skall vara vaken och rätta till hästens eventuellt olämpliga beteende.

Först skall hästen ställas upp med den manfria sidan mot den mönstrande. Hästen bör då belasta alla fyra benen jämnt och stå stilla med hals och huvud väl uppburna. Skötaren står med en tygel i vardera handen framför och vänd mot hästen.

På order av den mönstrande sätts hästen i rörelse. Hästen skall föras på en rak linje från den mönstrande. När order ges, vänds hästen åt höger (från skötaren) och förs på samma linje tillbaks mot den mönstrande. Vid trav ges längre tygel då hästen skall ha huvudet fritt. Vid order om vänd saktar skötaren ner till skritt, vänder åt höger och övergår åter i trav.

 • En häst får bara visas en gång per år.
 • För att tilldelas diplom, tillåts ingen delpoäng under 7 poäng.
 • 1-åringar skall ej köras.
 • 2-åringar bedöms både framför vagn och för hand. Visningen för vagn är frivillig, men om inte hästen körs erhåller den 0 poäng i detta bedömningsmoment. Hästen skall köras 1640m i valfritt tempo.

Ston och hingstar bedöms var för sig.

Bedömningsgrunder

 1. Rastyp
  Den nuvarande beskrivningen är:
 • Mankhöjden bör ej understiga 148 cm som fullvuxen.
 • Kort, brett huvud med spetsiga öron och vaken blick.
 • Kraftig, väl ansatt hals med väl markerad manke.
 • Bred och djup bog samt rak, jämn och muskelfylld rygglinje.
 • Långt och brett kors som är något delat.
 • Kraftigt och välutvecklat (muskelfyllt) lårparti.
 • Långa breda hasor, som är normalt vinklade och inskenade.
 • Inte för långa eller för korta kotor.
 • Välutvecklade hovar med bra hovkvalitet.
 • Korrekta rörelser i såväl skritt som trav.
 1. Huvud, hals, bog, bringa och manke
  Här bör man eftersträva en häst med uttrycksfullt huvud, vakna ögon och en lång kraftig, väl ansatt hals. Bogen bör vara lång och liggande, det ger bättre förutsättning för ett långt fjädrande steg. Bringan bör ej vara för bred. Manken bör vara lång och gärna hög.
 2. Bål, rygg och kors
  Hästen bör ha ett bra djup med väl välvda revben. Hästen bör vara lång, men med kort stark rygg. Korset bör vara långt, brett och något delat. Ett sluttande kors är ingen nackdel. Lårpartiet bör vara kraftigt, välutvecklat och muskelfyllt.
 3. Benställning/benkvalitet fram
  Hästen bör ha så korrekta framben som möjligt då avvikelser kan ge upphov till hälta. Senorna bör vara tydligt avtecknade. Skenbenet bör vara brett och kort. Kotorna bör varken vara för korta och stumma eller för långa. Hästen bör vara korrekt inskenad och ej vara tryckt i knäna/sabelbent eller vara knipt under knäna.
 4. Benställning/benkvalitet bak
  Hasen bör vara bred och lång, normalt vinklad och inskenad. Senorna bör vara tydligt avtecknade. Kotorna bör varken vara för korta och stumma eller för långa.
 5. Hovar
  Hovarna har stor betydelse för hästens funktion. De bör vara rejäla, likformade och symmetriska. Hovarna bör inte vara spetsiga eller små, trakten bör inte heller var låg, trång eller understucken. Den främre konturen bör vara rak, ej konkav.
 6. Rörelsemekanik i skritt
  Man bör eftersträva energiska, framåtgripande rörelser och ej för markbundna med ett bra påskjut och ett gott övertramp.
 7. Rörelsemekanik i trav för hand
  Hästen bör ha, effektiva, framåtgripande rörelser med bra påskjut som gör att hästen lägger mycket mark för varje steg. Rörelserna bör vara lediga och ej alltför markbundna. Hästen bör ha en breddad bakbensaktion.
 8. Rörelsemekanik i trav för vagn
  Framför vagn bör hästen vara rentravande, och ha ett så rymtiskt och vägvinnande trav som möjligt. I övrigt se punkt 8.
 9. Helhetsintryck
  Här tas könstyp, harmoni, propotioner, hanterbarhet och storlek med i bedömningen. Beteende för vagn tas också med i beaktningen. Hästen bör vara harmonisk och väl sammansatt med en för rasen önskvärd storlek med rektangulär coh högställd kroppsbyggnad. Hästarna bör inte understiga ponnymåttet 148cm, som fullvuxna.

Priser

Vid uppnådda 0-68 poäng

-> tilldelas klass 3

Vid uppnådda 69-75 poäng

-> tilldelas klass 2

Vid uppnådda 76 poäng och däröver

-> tilldelas skådepenning och klass 1

Vid uppnådda 80 poäng och däröver

-> tilldelas 2-åriga ston diplom


Diplom – Blå/gul stor rosett och skådepenning + diplom, endast 2-åriga ston.
Klass 1 – Blå/gul rosett + skådepenning.
Klass 2 – Blå rosett
Klass 3 – Gul rosett


webb@sleipner.org