Välkommen till Sleipner Umåker!


Vi finns på banor längs umeälvens strand, Umåker och Lycksele.
Vi är en väldigt "ung" styrelse och speciellt är att vi finns på två ställen men är en förening.

Stående medlemsaktiviteter:

Innan pandemins utbrott genomfördes hästens dag tillsammans med övriga föreningar på Umåker vilket vi hade hoppats skulle kunna bli en årlig aktivitet men som dessvärre har stoppats. Vi hoppas kunna genomföra detta i framtiden igen. Varje höst har vi en surströmmingsfest för medlemmar och styrelse.

Du hittar mer nyheter och händelser på Sleipner Umåker på Facebook, samt på Instagram: https://www.instagram.com/sleipnerumaker/

 

Styrelse:

Ordförande

Sofie Parkén
Björknäs 24
91495 Gräsmyr
Telefon 
Mejl:
soffan_22@hotmail.com

Ledamöter

 
Carola Johansson-Sehlin
070-2369351
 
Emelinda Nordin
076-8009575
 
Robert Kärrman
070-6603655
 
Eva Gottardsson
070-5408090
 
Frida Olofsson
070-2814559
 

Suppleanter

 
Ann Broström
073-0732349
 
Inger Classon
070-2945465
 
Torgny Kärrman
070-3459618
 
Ivan Berglin
070-6831661


webb@sleipner.org