Välkommen till Sleipner V/D/B!


Vi är idag den sydligaste lokalavdelningen och finns i Värmland, Dalsland och Bohuslän, och vi  täcker fyra travbanor. Arvika, Färjestad, Åmål och Årjäng. Utmärkande för oss är det stora antalet banor och arbetet med bästa möjliga samordning i distriktet. Vidare den nära kontakten med norsk kallblodssport och det stora utbytet med Norge.

Stående medlemsaktiviteter:
- Rekryteringsaktiviteter vid större tävlingsdagar
- Medlemsmöten
- Unghästutställning
- Dialogmöten med travbanorna

Du hittar mer nyheter och händelser på Sleipner V/D/Bs Facebooksida: https://www.facebook.com/sleipnervdb1/

Styrelse:

Ordförande

Johan Abenius
Tydje Kroken 110, 66298 Tösse
Telefon 070-5680683
Mejl: johan@johanabenius.se

Vice ordförande

Maija Rajala
0733648901
maijarajala874@gmail.com

Sekreterare

Anna Malmqvist
0703338859
amalmqvist71@gmail.com

Kassör

Adj kassör, Anki Larsson
0724414832
Ankilarsson77@hotmail.com

Ledamöter

Maria Lundgren
0761884771
marialundgren.94@live.se

Iselin Sundberg Larsson
0706170569
stallslotts@gmail.com

Björn Beckman
0706565070

Therese Augustsson
0730256132
theresaugustsson@gmail.com

Malin Larsson, ungdom
0725685136
malinlarsson16@gmail.com


Styrelsen uppdaterad juni -23.


webb@sleipner.org