Nu blir tidningen delvis digital

Fyra gånger per år har tidningen Kallblodstravaren landat i Sleipnermedlemmarnas brevlådor. Nu tänker vi nytt och gör tidningen delvis digital!


Tanken har funnits länge, men nu tar vi steget till en lite mer digital nyhetsrapportering. Vi håller oss kvar vid ett par papperstidningar per år och årets första tidning, den vi brukar kalla för hingstkatalogen, kommer att förbli en papperstidning. Även årets sista nummer, där vi hittar all rolig statistik för året som gått, kommer att skickas till medlemmarnas brevlådor. Alla reportage och nyheter däremellan kommer hädanefter att dyka upp här på kallblodstravaren.se! Vi hoppas på detta sätt kunna nå ut med nyheter snabbare, allt för våra medlemmar.

Redaktör för medlemstidningen Kallblodstravaren, som papperstidning och på hemsidan är liksom förut B-O Månsson. Adress: Karlslundsvägen 5, 894 30 Själevad. Telefon 070-666 09 21. Mail: b-o.mansson@solanget.travsport.se

Vid funderingar, tips på innehåll eller annat som rör hemsidan, kontakta oss på webb@sleipner.org.

Trevlig läsning!

/Linette Boström, webbansvarig

Publicerad onsdag 12 januari 2022. webb@sleipner.org