Flera tävlingsförändringar under 2023

STL Sommar, Solvalla tydligare nationalarena, fyrtiofem färre tävlingsdagar och nationella propositioner. Förslagen har diskuterats sedan i våras men nu är det fastställt. Förändringarna i tävlingskalendern nästa år blir ganska stora.


Just nu pågår processen avseende fördelning och förläggande av nästa års tävlingsdagar runt om i landet. Arbetet leds av ST’s sportavdelning utifrån av styrelsen givna direktiv, och gällande själva tävlingsprogrammet styrs mycket av s k speloptimerande förutsättningar. Förr hade de flesta banorna fasta tävlingsdagar. Vissa veckodagar kunde så många som fem, sex banor tävla samtidigt. Numera fungerar det inte på det sättet. Det är endast ett fåtal banor som erbjuder möjligheter till banspel, vilket inom kort lär försvinna helt. Numera sker ju spelet via digitala plattformar. För travets intjäningsmöjligheter via just spelet ”måste” kalendern fyllas med lunchtrav, saxbanor och tävlingar även lördagskvällar. Nedan följer information från Svensk Travsport beträffande rådande förutsättningar inför tävlingssäsongen 2023.

Det är flera förändringar som genomförs inför 2023. Bakgrunden till besluten:

  • Banpubliken behöver lockas tillbaka med något extra efter pandemiåren och sommaren är travsportens ess i den kampen.
  • Antalet startande hästar per lopp har sjunkit under ganska många år. Utbudet behöver anpassas till efterfrågan så att de ekonomiska resurserna inte sprids för tunt över för många lopp.
  • Det har under lång tid och i flera olika utredningar konstaterats att det är viktigt att olika banor har olika fokusområden. Från en tydlig nationalarena som fokuserar på elittävling, till banor som har tävlingar året runt men också en levande stallbacke, till sommarbanor som under den tävlingsfria delen av året lägger stor kraft på rekrytering och träningsmöjligheter.

Solvalla tydligare nationalarena

Solvallas tävlande kvalitetfokuseras ytterligare – färre tävlingsdagar men större lopp. I praktiken handlar det om att flytta fredagsluncherna från Solvalla och ytterligare stärka onsdagarna. 26 vardagstävlingar tas bort på Solvalla, vilket frigör cirka 20 miljoner kronor att höja prispengarna på resterande tävlingar. Ett steg mot en tydligare roll som nationalarena för Solvalla.

– 2023 kommer alla lopp som körs på Solvalla ha minst 60 000 kronor i förstapris och treåringsloppen minst 70 000 kronor. På onsdagarna kör vi nya Solvallaserien – tre lopp varje onsdag med 80 000 kronor i förstapris i försöken. Finaler var femte-sjätte vecka med 150 000 kronor i förstapris. Solvallaserien körs i tre fasta klasser (högst 150, högst 350 samt högst 650) anpassade för att låta hästarna smidigt matchas in i kommande STL-klasser. Solvallaserien är därmed tänkt som ett förberedande komplement till STL och samtidigt hoppas vi bjuda publiken på ännu roligare onsdagar på Solvalla, förklarar Solvallas sportchef Anders Malmrot.

876 tävlingsdagar blir 831 – bättre ekonomi

Säsongen 2022 är det 876 tävlingsdagar i Sverige och antalet dagar har varit samma ända sedan 2014. Antalet lopp har sjunkit lite sedan dess men hästunderlaget har sjunkit mera. År 2014 var det i snitt 11,5 startande hästar per lopp i Sverige, ifjol var siffran 10,6 startande per lopp vilket är historiskt lågt. Hittills i år sjunker det med ytterligare någon tiondel. Det finns förstås en del fördelar med att fortsätta hålla uppe antalet tävlingsdagar men samtidigt behöver vi anpassa oss efter volymen av befintliga hästar, där kallbloden till exempel inte minskat lika mycket som varmbloden. Med färre tävlingsdagar sparar sporten in en del på arrangemangskostnaderna.

2023 siktar vi på 831 tävlingsdagar, en minskning med 45 dagar eller fem procent. Av de -45 minskade tävlingsdagarna står Solvalla för -26 medan övriga banor tar sammanlagt -19 där minskningen är anpassad efter det regionala hästunderlaget runt om i landet.

Nationella propositioner

För att ytterligare anpassa tävlingsutbudet till hästunderlaget kommer alla svenska propositioner att samordnas och skrivas centralt.

- Ju färre tävlingshästar vi har, desto viktigare att propositionerna synkar med varandra och matchar behovet i tränarnas geografiska närhet. För maximal samordning kommer därför endast två personer skriva samtliga svenska propositioner. Det är ingen kritik mot tidigare propositionsskrivare utan bara ett konstaterande att arbetet numera kräver en så hög grad av samordning att det inte längre är lämpligt med många utspridda propositionsskrivare, säger Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson som förklarar hur det är tänkt att fungera.

- Mattias Stenby rekryteras som nationell propositionsskrivare. Han kommer att ta huvudansvaret för samtliga svenska propositioner från inledningen av 2023. Claes Broberg kommer att fungera som biträdande. Mattias och Claes är två rutinerade propositionsskrivare med erfarenhet från många år på landets travbanor i olika roller och Svensk Travsports nationella sportkontor, säger Svensk Travsports sportchef Robert Karlsson.

Redan idag skriver duon propositioner till elva svenska banor och snart blir det alltså samtliga trettiotre banor.

– Självklart kommer banornas sportchefer fortsatt kunna sätta sin egen sportsliga prägel på tävlingarna i de stora dragen men detaljarbetet får Mattias och Claes ta hand om, fortsätter Robert Karlsson.

STL Sommar – utökad satsning på travets högtid

Svensk Travsport vill öka STL-upplevelsen ytterligare på våra 27 största tävlingar nästa sommar och därmed göra travsommaren ännu roligare. Från onsdagen efter Elitloppet ända fram till Jubileumspokalen är det STL Sommar med en samordnad stor publik- och sportfest. Det sportsliga veckoupplägget blir maffigt – dubbla STL-omgångar hela sommaren. I den mån det är möjligt kommer det alltså köras STL-divisionslopp både på onsdag och lördag vilket gör att alla topphästarna och travbanor i stora delar av landet kan vara med.

//Svensk Travsport

Publicerad torsdag 13 oktober 2022. webb@sleipner.org