Att skriva en motion

En motion är ett förslag till beslut som väcks av en enskild person eller en grupp av personer i en beslutande församling, exempelvis vid en förenings årsmöte.


Rutinmall för skrivande av motioner till årsstämma i Travklubben Sleipner

Generella riktlinjer:
  1. Varje motion ska avhandla en fråga, ett förslag.
  2. Personangrepp ska inte förekomma, motionen kommer då att återföras till motionären och riskeras att inte hinna tas upp om inte tider hålls.
  3. Motion ska vara inlämnad 1 månad före årsstämma.
  4. Motionen ska innehålla frågor och förslag som ligger inom Travklubben Sleipners ansvarsområde och möjlighet att påverka.
  5. Notera om motionen är insänd som enskild eller av en avdelning.
  6. Skriv datum, namn, avdelningstillhörighet och kontaktuppgifter.

Bygg upp din motion i tre steg med följande ordning:
1. Förslag till beslut

Formulera dig i en mening med det beslut som du vill ska fattas. Det ska vara tydligt och kunna tas ställning till med ett JA eller NEJ.

2. Sammanfattning

Gör en kärnfull sammanfattning på några meningar, några centimeter på pappret. Läsaren ska få en snabb överblick och insikt i anledningen till ditt förslag till beslut.

3. Beskrivning av ärendet

Här beskriver du, och ger en fördjupad bakgrundsbeskrivning till, varför du motionerar om frågan. Du beskriver fakta, konsekvenser och argument för ditt förslag. Den här delen av motionen kan du välja längd på själv. Kanske resten av ett A4 eller fler sidor. Som ett tips, många sidor är sällan bättre.

Lycka till!


webb@sleipner.org