Administration


Ekonomi

Från och med 2019 sköter Hästsportens Administrativa Center AB (HAC) vår ekonomiadministration.
Ny adress enligt nedan:

Travklubben Sleipner
c/o HAC
Box 946
781 29  BORLÄNGE

Se bifogad fil hur de vill ha fakturorna här: Travklubben Sleipner – leverantörsbrev

Kontaktperson på HAC: Johanna Lundström
Mailadress: johanna.lundstrom@hastsportensac.se


Blanketter

Blankett för reseräkning, dagsarvoden och övriga utlägg: Reseräkning/arvoden/utlägg
Ovanstående blankett skickas till HAC på loner@hastsportensac.se


webb@sleipner.org