Administration


Ekonomi

Från och med 2019 sköter Hästsportens Administrativa Center AB (HAC) vår ekonomiadministration.
Ny adress enligt nedan:

Travklubben Sleipner
Fack 5123
FE 2356
751 75 Uppsala

Se bifogad fil hur de vill ha fakturorna här: Leverantörsbrev HAC

Kontaktperson på HAC: Johanna Lundström
Mailadress: johanna.lundstrom@hastsportensac.se


Blanketter

Blankett för reseräkning, dagsarvoden och övriga utlägg: Reseräkning/arvoden/utlägg
Ovanstående blankett skickas till HAC på loner@hastsportensac.se


Loggor

Sleipnerloggor för webb m.m.
För EPS-format maila webb@sleipner.org


Annonser

Till travprogram m.m. (Nya från 2023 med ny webbadress)

https://www.dropbox.com/scl/fo/vg8xs5p2mhtgsvrr4xzns/h?rlkey=0pc5a9z2wp39352dozjqbdyiy&dl=0


webb@sleipner.org