Administration


Ekonomi

Från och med 2019 sköter Hästsportens Administrativa Center AB (HAC) vår ekonomiadministration.
Ny adress enligt nedan:

Travklubben Sleipner
Fack 5123
FE 2356
751 75 Uppsala

Se bifogad fil hur de vill ha faktorur här: Leverantörsbrev HAC

Kontaktperson på HAC: Anette Nordlund (ny from mars 2024)
Direkt: 08 – 475 27 44, E-post: anette.nordlund@hastsportensac.se

Ersättning till lokalavdelning efter stämma/ordförandekonferens

Fakturering med bilagor behöver ske korrekt för att ersättning ska betalas ut.
Se Checklista med rutiner kring fakturering för boende och resor från lokalavdelningarna.
Tack för att ni gör rätt direkt!

 


Loggor

Sleipnerloggor för webb m.m.
För EPS-format maila webb@sleipner.org


Annonser

Till travprogram m.m. (Nya från 2023 med ny webbadress)

https://www.dropbox.com/scl/fo/vg8xs5p2mhtgsvrr4xzns/h?rlkey=0pc5a9z2wp39352dozjqbdyiy&dl=0


webb@sleipner.org