Nyheter och projekt

Stiftelsen Järvsöfaks ändamål är att främja kallblodstravaren och kallblodssporten ur ett hållbarhetsperspektiv genom utbildning, forskning och utveckling. Stiftelsens verksamhet ska vara framtidsinriktad och främja kommande generationer hästar och verksamma inom sporten. Här har vi samlat pågående projekt och nyheter från Stiftelsen Järvsöfaks.


NYHETER

Järvsöfaks Kallblodsseminarium 2 mars i Årjäng
Anmäl dig senast den 25 februari!


SAMMANSTÄLLNING AV TIDIGARE/PÅGÅENDE SATSNINGAR

Stipendier från Agria och Stiftelsen Järvsöfaks
Agria och Stiftelsen Järvsöfaks ut upp till två utbildningsstipendier på maximalt 25 000 kr per stipendiat årligen.
- Alla som brinner för kallblodstravaren och som vill lära mer för att kunna utvecklas som aktiv inom kallblodssporten, är välkomna att ansöka, säger Mikael Theorén, affärsområdeschef för häst på Agria.

Av ansökan ska framgå varför den sökande önskar stipendium, hur utbildningsprogrammet är upplagt, beräknade kostnader för utbildningen och tidsplan för utbildningens genomförande. En kommitté med representanter från Stiftelsen Järvsöfaks, Agria, Travklubben Sleipner och Travskolan Wången beslutar om vilka ansökningar som ska godkännas och hur stort stipendiet i varje enskilt fall ska vara. Förutsättningen för att stipendiet ska delas ut är att det finns sökande som anses kvalificerade.

Senast två månader efter genomförd utbildning ska stipendiaten skicka en rapport till stiftelsen om genomförd utbildning och erfarenheterna av den.

Stipendiater 2023: Emmie Mårtensson och Anita Adermalm - Läs mer här!

Järvsöfaks Ungdomscup
Syfte att främja intresset bland ungdomar (personer yngre än 30 år) för kallblodstravaren och kallblodssporten.

Serien omfattar 6 deltävlingar på utvalda banor, med final vartannat år i Bollnäs, vartannat år på Hagmyren. I år kördes finalen i Bollnäs i samband med V75, 2023 tar Hagmyren finalen när de kör V75 och Järvsöfaksveckan startar. 

I samband med finalen genomförs ett seminarium med inriktningen kallblod, träning och uppfödning. Wången har ansvar för föreläsningen.   
Deltagarna inbjuds också till avelsvärderingen för kallblod.

Samarbetspartners: Wången samt Sleipner och ST.

Ponnysatsning
I syfte att stödja ponnytravet, främja intresset för kallblodstravaren och kallblodssporten.

Satsningen startade i litet format redan i år i samband med Sundsvall Open Trot då två ponnylopp kördes i Järvsöfaks namn.

Just nu pågår slutplanering tillsammans med Svenska Ponnytravförbundet för 2023. Sundbyholm och Östersund är de två banor som är engagerade i aktiviteten som kröns under Ponnyelitveckan på Wången. Här kommer då också att skapas kontakter mellan veckans deltagare och kallblodstravare.

Satsningen ligger väl i tiden då ST beslutat om en satsning ”Travskolan 2.0” som redan smugit igång.

Samarbetspartners: Svenska Ponnytravförbundet, Östersund/Wången, Eskilstuna och ST.

Årligt seminarium
I syfte att öka kunskapen inom olika områden vad gäller kallblod och kallblodstävlandet, och att sprida aktuella forskningsresultat.

Utbildningssatsningen har startat redan i år under rubriken ”Järvsöfaks uppfödarseminarium” och gick avstapeln på Nordiska Travmuséet i Årjäng. Seminariet samlade många intresserade deltagare från både Sverige och Norge. Föreläsare var bl a Johan Helander, Peer Berg, Jan Roar Mjölneröd och Christina Olsson.

Samarbetspartners: Travrikeuppfödarna, Sleipner och ST.

Järvsöfaks Forskningssatsning
I syfte att delta i, och bidra till olika projekt  som främjar kallblodstravarens och sportens utveckling. Projekt som pågår nu är t ex om genetik, kusk/häst och barfotafrågan. Stiftelsens delaktighet i forskningen blir i nära samverkan med Stiftelsen Hästforskning, där kontaktpersonen är stiftelsens ordförande Johan Helander. Vår satsning ses som 3-årig och sker i överenskommelse med FORMAS , statens forskningsmyndighet. Avtal mellan berörda upprättas senast i januari 2023.

Forskningssatsningen beräknas utlysas för projekt att söka medel under våren och beslut om antagna ämnen för forskning meddelas under hösten.

Järvsöfaks och Travskolorna
I syfte att introducera kallblodstravare i deras verksamhet.

Överläggningar med såväl Maria Croon och Helena Gärtner på ST. Det handlar i största utsträckning om hur vi ska kunna säkerställa att individer vi rekommenderar passar in i travskoleverksamheten. Bidragsformen är inte fastställd, är ju lite beroende av intresset.

Samarbetspartner: ST som just nu introducerar satsningen ”Travskola 2.0”.

Spridning av kallblod
I syfte att även södra Sverige får upp intresset för rasen.

Satsningen på banor som idag inte har kallblod, är ännu inte klar.

Järvsöfaks Akademi
I syfte att utbilda och utveckla ungdomar under 25 år genom en särskild satsning fr o m juli 2023 till juni 2025.

Tanken bygger på att travsällskapen tillsammans med lokala Sleipnerklubben utser en stipendiat som får ett stipendium för att delta i utbildningen.


webb@sleipner.org